�GAPO (at isang puting Pilipino, sa mundo ng mga Amerikanong kulay brown)

by Lualhati Bautista

�GAPO (at isang puting Pilipino, sa mundo ng mga Amerikanong kulay brown) Author Lualhati Bautista
Isbn
File size 3 Mb
Year 2012
Pages 200
Language English
File format EPUB
Category Drama

Book Description:

GAPOIsang security guard na kano sa base-militar ang nakapatay ng Pilipino. Tumangging isuko ng militar-Amerikano sa korte ng Pilipinas ang bata nilang kriminal. Lahat daw ng imbestigasyon sa loob ng base-Amerikano ay kailangan munang basbasan ng mga taga-American Department of Defense.Ikinulong ng mga kano ang isang minerong Pinoy sa salang pagpasok nang walang pahintulo

 

 

Download (8 Mb)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *